A Műszaki Intézet bemutatása

A Műszaki Intézet bemutatása

Utolsó frissítés: 2021 november 24.

A Műszaki Intézet a hazai műszaki- és agrárműszaki felsőoktatás jelentős hagyományokkal bíró szervezeteire épülve jött létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem (MATE) megalakulásakor 2021. február 1-jén.

Jogelődjei közé tartozik a Szent István Egyetem (korábban Gödöllői Agrártudományi Egyetem) Gépészmérnöki Kara (Gödöllő), a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézete (Gödöllő, MGI), a Georgikon Campus (korábban Keszthelyi Agrártudományi Egyetem) Agrárműszaki Tanszéke (Keszthely),  a Budai Campus (korábban Kertészeti Egyetem) Műszaki Tanszéke (Budapest), de alkotóközösségként az Intézetet erősítik a Károly Róbert Campus (korábban Gyöngyösi Főiskola) Informatikai Intézetének munkatársai (Gyöngyös), valamint a Kaposvári Camus (korábban Kaposvári egyetem), műszaki-informatikai oktatói (Kaposvár).

Az Intézet büszke arra, hogy a szélesebben értelmezett agrárműszaki (gépészeti, informatikai, elektrotechnikai, mechatronikai) felsőoktatás és kutatás európai viszonylatban is meghatározó szervezeteként jelentős szakmai tradíciókkal rendelkezik (Georgikon - 1867, MGI - 1869).

A száz főt meghaladó személyi állomány, az unikális műszaki-kutatási infrastruktúra egyedülálló lehetőséget biztosít a gépészmérnöki, mezőgazdasági gépészmérnöki és az ehhez kötődő társdiszciplínák magas színvonalú oktatásásra, és a kapcsolódó kutatási és fejlesztési tevékenység megvalósítására.

Az Intézet által gondozott graduális oktatási programok a következők (MATE/TECH-INFO):

  • gépészmérnök (BSc, MSc)
  • mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök (BSc, MSc)
  • műszaki menedzser (BSc, MSc)
  • létesítménymérnök (MSc)
  • mechatronikai mérnök (BSc)
  • programtervező informatikus (FOKSZ)

A hagyományos képzési programokat számos gyakorlatorientált szakirányú továbbképzéssel (szakmérnöki képzés), illetve tanfolyammal egészítjük ki.

Az Intézet kiemelkedő oktatási és kutatási infrastruktúrával rendelkezik, laboratóriumai között megtalálhatók a járműtechnika, gépgyártástechnológia, anyagtudomány és mechatronika, elektrotechnika, elektronika, energetika, gépszerkezettan, az alkalmazott informatikai rendszerek, valamint a mezőgépek széleskörű vizsgálatát lehetővé tevő komplexumok. Fontos számunkra, hogy a szakmai ismeretek átadását egy korszerű Tudástranszfer Központ bázisán szervezhetjük és Intézetünk ad otthont az AgIT Agrárinformatikai Fejlesztő Laboratóriumnak is.

Az Intézet szakmai gondozása mellett valósul meg a Mezőgazdasági Technika c. folyóirat, valamint a Mechanical Engineering Letters és a Hungarian Agricultural Engineering c. periodikák kiadása. A Műszaki Intézet szervezeti keretében működik a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum (Gépfejlődéstörténeti Gyűjtemény), a Mérnökinformatikai Központ (European Digital Innovation Hub) és a Femtoszkópiai Laboratórium.

 

Az Intézet küldetése
El lehet-e képzelni a mai nemzetgazdaságot gépek, berendezések nélkül? Ha belegondolunk: Magyarország nem bővelkedik ásványkincsekben, nincsenek tengerei, nem központja a nemzetközi pénzvilágnak sem és ez a sor még sokáig folytatható lenne. Ugyanakkor kevés ország rendelkezik a miénkhez hasonló, kitűnő mezőgazdasági termelési adottságokkal és a vidék fejlesztésében rejlő tartalékokkal. A gazdasági termelési tevékenysége nem más, mint műszaki berendezések célirányos használata. Ezeket a gépeket, berendezéseket pedig üzemeltetni, javítani, forgalmazni, fejleszteni és tervezni kell.

Küldetésnek tekintjük, hogy a legkorszerűbb technológiai képzéseket és fejlesztéseket a környezettudatosság és fenntarthatósági szempontokkal harmonizáltan valósítsuk meg: egy élettudományi egyetem személetét integráljuk a műszaki-informatikai felsőoktatás és kutatás eszközrendszerébe: MATE/TECH-INFO – Az életre való mérnök!