Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök alapszak (BSc)

Menü megjelenítése

Menü megjelenítése

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök alapszak (BSc)

Utolsó frissítés: 2023 november 03.

A mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök
A mezőgazdasági termelési-, és az élelmiszeripari feldolgozási technológiai folyamatok szervezésével, felügyeletével, valamint azok részét képező technikai berendezések tervezésével, és üzemeltetésével foglalkozó szakember.

A képzés célja
A mezőgazdasági és élelmiszeripari termék előállítás jelentősége kiemelkedő az emberi tevékenységek sorában. A modern agrárium folyamatos igényt támaszt a gyakorlatban alkalmazható korszerű ismeretekkel, hasznos tudással bíró, a komplex technológiák alkotta rendszerek tervezésére, kivitelezésére, és működtetésére alkalmas, a valós problémák tevőleges megoldására képes műszaki mérnökök iránt.
A mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki képzés célja, olyan széles látókörű, műszaki, ökonómiai, társadalmi ismeretekkel rendelkező felsőfokú végzettségű szakemberek kibocsátása, akik a hazai és nemzetközi környezetben képesek az agrárium, az élelmiszerelőállítás rendszerében összetett mérnöki feladatok ellátására, a termékellátási lánc biztonságos, és hatékony működtetésére.

Mivel foglakozik a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök?
Elsősorban korszerű mezőgazdasági, élelmiszeripari termelési folyamatok tervezésével, géprendszerek összeállításával, üzemeltetésével, ideértve a géphasználati és műszaki kiszolgálási, szerviztechnikai folyamatok koordinálásával, lebonyolításával kapcsolatos mérnöki feladatokat.
A feladatkörnek természetesen fontos részét képezi a beruházások megvalósításában, a termelési rendszerek minőségszempontú működtetésével kapcsolatos feladatokban való aktív közreműködés.
Milyen munkakörben dolgozhat egy mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök?
Elsősorban a szántóföldi, kertészeti, állattartási, és az élelmiszeripari termelésirányítási, kiszolgálási feladatterületeken közép-, vagy felsővezetői munkakörben természetesen az egyéni képességek, készségek, munkatapasztalat figyelembevételével.

Példák betölthető munkakörökre:

 • Tervező, konstruktőr
 • Termelésirányító, ágazatvezető
 • Szervízmérnök, szervizvezető
 • Üzemvezető
 • Mérnök üzletkötő
 • Termelésirányítási és minőségbiztosítási mérnök

Milyen jellegű vállalkozásokban dolgozhat egy mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök?
Saját gazdaság, mezőgazdasági termelő vállalatok, gépforgalmazók, termelési rendszer integrátorok, élelmiszeripari vállalatok.

Milyen mesterszakokon (MSc) lehet továbbtanulni?
A BSc szakon végzettek jogosultak szinte bármilyen mesterképzésre jelentkezni.
Egyeneságban, különbözeti vizsgák nélkül a Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök MSc szakra lehet jelentkezni. Egy un. kreditelismerési eljárással (néhány különbözeti tantárgy után) a műszaki területen rokon szakokra lehet jelentkezni jellemzően. A MATE Műszaki Intézetében oktatott további mester szakok: Műszaki menedzser, Gépészmérnök, Létesítménymérnök.

Mennyi ideig tart a mérnökképzés alapszakon?
Az alapszakon (BSc) a képzés 7 félév (3,5 ) év.

Milyen középiskolai tantárgyakból kell érettségit tenni?
Az agrár képzési területhez tartozó Mezőgazdasági és élelmiszeriperi gépészmérnök BSc. szak felvételivel kapcsolatban a pontszámításhoz az alábbi érettségi vizsgakövetelményeknek kell megfelelni:
Két tantárgyat kell választani: biológia, vagy fizika, vagy földrajz, vagy informatika, vagy kémia, vagy matematika, vagy természettudomány, vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy, vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy, vagy egy idegen nyelv, vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy.

Felvételi követelmény-e az emelt szintű érettségi?
​​​​​​​A felvételhez nem szükséges emelt szintű érettségi, viszont a felvételi eljárásban plusz pont járhat érte.

A felvételihez szükség van-e középfokú nyelvvizsgára?
Nincs, de a felvételi eljárásban plusz pont járhat érte.

Hány ponttól lehet felvételt nyerni?
A felvételi eljárásban a Felvi.hu-n feltöltött adatok alapján pontokat számolnak. Az egyetemi felvételi eljárásban minimum 280 pontot el kell érni ahhoz, hogy az adott szakra való jelentkezés érvényes legyen.

A https://uni-mate.hu/ oldalon a Felvételi menüpont alatt részletesen is elérhetők az aktuális felvételi eljárásokat érintő változások.

Duális képzés van-e a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szakon?
Igen. A duális képzésre külön kell jelentkezni a felvételi eljárás során!
A duális képzésre való jelentkezés előtt fel kell venni a kapcsolatot a képzőhellyel is.
​​​​​​​További információ a duális képzési formával kapcsolatban itt található: Duális képzés az alapszakokon

Miben tér el a LEVELEZŐ képzés a nappali munkarendtől?
A levelező képzésben a mintatanterv teljes egészében megegyezik a nappali munkarendben tanulókéval, tehát adott félévben ugyanazon tantárgyakat kell hallgatni nappali-, és levelező tagozaton.
A levelező tagozatos hallgatók számára minden félév elején egy kijelölt héten kötelező konzultáció, van a lehallgatandó tantárgyak abszolválásának támogatására. A félév további részében általában kéthetente pénteken és szombaton vannak az órák, jellemzően a félév első 7 hetében elosztva.

 

Milyen tárgyakat fogok tanulni?

A képzés során egy előre meghatározott rendnek (mintatanterv) megfelelően kell a tantárgyakat felvenni. A képzés során természeti alapismeretek, szakmai alapozók, szakmai tárgyak, és gazdasági, menedzsment tárgyak kerülnek oktatásra.

Az egyetemi oktatásban a tanulás időtartamát félévekben mérjük, ami azt jelenti, hogy minden félév végén ismeretellenőrzéssel zárul az adott tantárgy.

A képzés során a következő tárgycsoportokat különböztetjük meg:

 • „A” - mindenki számára kötelező,
 • „B” - a választott specializációhoz köthető kötelező tantárgy,
 • „C” - szabadon választható tantárgy.


​​​​

Az aktuális tantervek:

 • ​​​​​​​Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak - Gödöllő, nappali (XLSX)
 • Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak - Gödöllő levelező (XLSX)

További információ a tantervekkel kapcsolatban az Oktatási Igazgatóság honlapján, a https://oig.uni-mate.hu oldalon a Képzési információk/Tantervek menüpont alatt érhető el.

Milyen specializációk közül választhatok?
A tanulmányok 5. félévében a következő specializációk közül lehet választani:

 • Termeléstechnológia és műszaki szolgáltató
 • Erőgéptechnika
 • Élelmiszer technológia tervező
 • Agrárenergetika

Termeléstechnológia és műszaki szolgáltató
A termeléstechnológia és műszaki szolgáltató szakirány célja olyan szakemberek képzése akik a mezőgazdasági biológiai alapismeretek birtokában képesek komplex termelési rendszerek technológiai tervezésére, az alkalmazható géppark összeállítására, a gépek üzemeltetésével kapcsolatos feladatok mérnöki szintű ellátására, beleértve a géphasználattal, és a gépek műszaki kiszolgálásával kapcsolatos karbantartási, javítási, diagnosztikai, logisztikai feladatok koordinálását, irányítását.

Erőgéptechnika
​​​​​​​Az erőgéptechnika specializáció felkészíti a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök alapszakos hallgatókat a mezőgazdasági traktorokhoz és mobil gépekhez, terepi járművekhez kapcsolódó feladatok mérnöki szemléletű ellátására. A hallgató a végzést követően elhelyezkedhet mezőgazdasági gépészeti vállalkozásoknál, erőgép- és mobilgép technikával foglalkozó vállalatoknál, szervizeknél, hatósági felügyeleti szerveknél, vizsgáló állomásoknál, de akár felkészült lehet önálló vállalkozások indítására is.

Az erőgéptechnika specializáció képzésének célja, hogy olyan széles látókörű, az élet minden területén helytálló műszaki szakemberek kerüljenek ki a MATE Műszaki Intézetéből, akik alkalmasak az erőgépekkel, terepjáró járművekkel és mobil gépekkel kapcsolatos műszaki, technikai folyamatok elemzésére, módosítására, felügyeletére és irányítására.

A specializációt abszolváló hallgató képes a releváns szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák befogadására, az összefüggések elemzésére. Megérti és használja szakterületének jellemző szakirodalmát. Képes irányítani és ellenőrizni a műszaki folyamatokat. Ezen ismertek elsajátításához a Járműtechnika Tanszék jól felszerelt, modern Motor és járműtechnikai laboratóriuma hathatós támogatást ad. A specializáció tantárgyai, valamint az Intézet ipari-mezőgazdasági kapcsolatrendszere biztosítják, hogy a hallgatók megfelelően magas színvonalú szakdolgozatot készítsenek az intézet irányítása mellett.

Élelmiszer technológia tervező
A biztonságos, jó minőségű, változatos, egészséges táplálkozást biztosító élelmiszer ellátás a fejlett társadalmakban ma már alapvető elvárás. Az élelmiszeripari technológiák folyamatos fejlődése alapvető feltétele a növekvő élelmiszerigény kiszolgálásának. A szakirány célja a szakterületi korszerű gépek, berendezések tervezésével, gyártásával és üzemeltetésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati mérnöki ismeretek oktatása. A képzés ezeken túl fókuszál az élelmiszerellátás, élelmiszerbiztonság kérdéseire is.

Agrárenergetika
A mezőgazdaság energiaigényes, ugyanakkor energiatermelő ágazat is egyben. A termelési, termékelőállítási folyamatok energiaellátásával, a hagyományos, és a korszerű, megújuló energia előállításával és felhasználásával kapcsolatos ismeretek a mérnöki feladatok ellátásához elengedhetetlenek. A szakirány célja az agrárium teljeskörű energetikai rendszerének megismertetése a hallgatókkal annak érdekében, hogy a technológiai folyamatok energiagazdálkodással kapcsolatos feladataihoz a mérnöki munka ellátása során alapos szakmai ismeretekkel rendelkezzenek.

Milyen gyakorlati foglalkozások vannak?
A szakhoz tartozó tantárgyak elméleti, és gyakorlati foglalkozásokból épülnek fel szinte minden esetben. Ezeken túl a hetedik félévben egybefüggő, kötelezően letöltendő szakmai gyakorlat támogatja a gyakorlati tudás, szakmai tapasztalat megszerzését.

 • 2 hét Anyag-, gép- és üzemismereti gyakorlat, 80 óra kiméretben
 • 4 hét gépi munkavégző gyakorlat 160 óra kiméretben
 • 6 hét szakmai vezetői gyakorlat 240 óra kiméretben

Milyen gyakornoki lehetőségeket kínálunk?
Azon hallgatók számára, akik a felvételi eljárásban nem Duális képzést választottak, lehetőség nyílik az un. kooperatív -vállalati partnerekkel közösen szervezett-  szakmai képzésre jelentkezni a 4. félév után. A kooperatív képzésben a hallgató, az adott mezőgazdasági vállalkozásnál mérnök asszisztensi, illetve bizonyos mértékben mérnöki munkát végez heti 4 nap kiméretben, és egy napot tölt az egyetemen egyéni tanulmányi rend szerint teljesítve a tárgyakat.

Kooperatív szakmai képzés
1.    félévtől
A Kooperatív szakmai gyakorlat során a hallgatók a tanulmányok mellett szakmai tapasztalatot is szerezhetnek egy-egy neves hazai, és nemzetközi cégnél. Főbb jellemzői:

 • A MATE Műszaki Intézet egyik specialitása,
 • jelentkezés (fakultatív),
 • tanulmányok folytatása egyéni tanulmányi rend keretében,
 • heti 4 nap gyakorlat az üzemben,
 • heti 1 nap a tanulmányok az egyetemen,
 • a gyakorlat után igen jó elhelyezkedési lehetőség,
 • több mint 40 partnercég.

Milyen nyelvet érdemes tanulni?
A műszaki életben az angol nélkülözhetetlen, alapvető. Második nyelvnek a német ajánlott, mivel Magyarországon több nagy német cég is jelen van.

Nyelvtanulás az Egyetemen
A MATE nyelvi intézete minden félévben indít nyelvi kurzusokat angol, német és francia nyelven, ezekhez lehet csatlakozni.

Külföldi ösztöndíjak nyelvtanuláshoz
A magyarországi felsőoktatási intézményekben tanuló külföldi hallgatók száma minden évben növekszik. A Bologna Folyamatnak köszönhetően a tanulói mobilitás kulcsfontosságú kérdés az Európai Unió számára. A különböző európai egyetemek egyre nagyobb számban kínálnak ösztöndíjakat, ezzel is elősegítve a tanulói mobilitás ösztönzését.  Ezen programok segítségével a világ több, mint 50 országában, a legkülönfélébb kurzusokon lehet részt venni.

 • ERASMUS
 • CEEPUS

További információ a felvételi eljárással kapcsolatban

Bővebb tájékoztatás a képzésről az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Dr. Bártfai Zoltán, egyetemi docens
​​​​​​​(06-28 522-000/1481 mellék, Bartfai.Zoltan@uni-mate.hu)