Nyelvvizsga, nyelvoktatás

Nyelvvizsga, nyelvoktatás

Utolsó frissítés: 2021 november 16.

Az Egyetemi Nyelvvizsga Centrum (ENYC) fogja össze a MATE campusain letehető nyelvvizsgákat:

 • A MATE Zöld Út Nyelvvizsgaközpont az egyetem saját szaknyelvi vizsgarendszerét működteti,
 • míg az Általános nyelvvizsgacsoport koordinálja az egyetem különböző campusain megtalálható egyéb, külső, főleg általános nyelvvizsgákat (ELTE Origó, BME, TELC, Language Cert, TársalKODÓ, GazdálKODÓ).

A Zöld Út nyelvvizsga vizsgázóbarát, életszerű, kommunikatív, komplex vagy külön írásbeliként vagy szóbeliként is az ország 17 pontján lehető, államilag elismert vizsga, amely megfelel a BSc kimeneti, és az MSc  bemeneti  és kimeneti követelményének. A sikeres bizonyítvány megszerzésével azt bizonyíthatja a vizsgázó, hogy tanuláshoz vagy munkavégzéshez kapcsolódóan a tudásterületek széles körében képes hatékonyan kommunikálni írásban és szóban. A Zöld Út nyelvvizsga a négy fő nyelvi készségen keresztül (írás- és beszédkészség, olvasott és hallott szövegértés) méri a szaknyelvi kommunikációs készséget, ugyanakkor nem célja, hogy az egyes szakmai témakörök hátterében rejlő tényanyagot számon kérje, mintha egy szaktárgyi egyetemi vizsga lenne. A Zöld Út nyelvvizsgára való felkészüléskor a munkaerőpiacon rendkívül jól hasznosítható szaknyelvi nyelvtudásra tehetünk szert.

A MATE campusain megtalálható általános nyelvvizsgák:

Campusok, nyelvvizsgahelyek Általános nyelvvizsgák

Szent István Campus, Gödöllő

ELTE Origó (Szóbeli csak angol és német nyelvből tehető le a gödöllői vizsgahelyen. Nyelvvizsgabizonyítvány a budapesti központban vehető át.)

Georgikon Campus, Keszthely

ELTE Origó, BME

Károly Róbert Campus, Gyöngyös

ELTE Origó, TELC, Language Cert, TársalKODÓ, GazdálKODÓ 

Kaposvári Campus

ELTE Origó

 

2021-es általános nyelvvizsga vizsganaptár letöltése

Tájékoztatás az intézményi PhD alapfokú nyelvi vizsgáról:

A Doktori Szabályzat alapján a magyar anyanyelvű doktorandusz esetén a képzésre történő felvételkor megkövetelt legalább középfokú, „C” vagy „B2” típusú nyelvvizsga mellett a komplex vizsgára történő jelentkezéshez második idegen nyelv ismeretének igazolása is szükséges legalább alapfokú nyelvvizsga letételével, vagy egy, a felsőoktatási intézmény által szervezett nyelvi vizsgával.

Fentiek értelmében az Egyetem a PhD-hallgatóknak lehetőséget biztosít intézményi PhD alapfokú nyelvi vizsga letételéhez angol, német és francia nyelvekből. A kitöltött, aláírt jelentkezési lapot kérjük szkennelve a vizsnyiczai.zita@uni-mate.hu e-mail címre megküldeni.

Jelentkezési határidő: 2021. december 5.

Írásbeli vizsga időpontja: 2021 december 10. 10:00-11:30 személyes jelenléttel

Szóbeli vizsga időpontja: 2021. december 10. 11.30, az írásbeli vizsga után

A vizsga angol, német és francia nyelvekből tehető.

Az alapszintű nyelvvizsga egy írásbeli és egy szóbeli részből áll. A vizsga felépítése és tematikája megfelel a Zöld Út alapfokú nyelvvizsga gazdasági, mezőgazdasági és műszaki moduljainak.

Az írásbeli vizsgán idegen nyelv – magyar nyelvű nyomtatott szótár használható.

A vizsga díja: 30 000 HUF, a vizsga előtt fizetendő, átutalással az Idegennyelvi Intézet pénzügyi központjába, NEPTUN befizetéssel.

A pontos kezdési időpontról és a helyszínről a jelentkezések befogadása után e-mailben értesítjük a hallgatókat.

ÍRÁSBELI és SZÓBELI feladatok TÉMAKÖREI:

    Gazdálkodás és menedzsment:
        A világ gazdasága és kereskedelme
        Környezetgazdálkodás
        Vidékfejlesztés, falusi turizmus

    Agrár- és környezetgazdaság:

    A mezőgazdaság főbb területei
    Mezőgazdaság és környezetvédelem
    Vidékfejlesztés

    Műszaki szakvizsga:

    Gépek és járművek
    Modern és környezetbarát technológia (alternatív energia, stb.)
    Információs technológia

Felkészítő anyagok: Zöld Út nyelvvizsgaközpont alapfokú nyelvvizsga feladatokat tartalmazó kiadványai (lásd: https://zoldut.uni-mate.hu/mintafeladatsorok)

 

 

A nyelvi vizsga részei

Feladat

Pontszám

Idő

Írásbeli 35 pont

Olvasott szöveg

értése

1 szöveg: 500-600 szó

 • gazdasági vagy
 • mezőgazdasági vagy
 • műszaki informatív szöveg (pl. újságcikk)

2 feladattal

Feladattípusok:

 1. információ kerestetés
 2. alcímek vagy tartalmi összefoglalók szövegrészekhez párosítása
 3. rövid választ igénylő kérdések
 4. igaz-hamis feladat
 5. feleletválasztós feladat
 6. információ transzfer: táblázatba jegyzetelés

15

90 perc

Írásfeladat

 • táblázatelemzés: a megkezdett mondatok befejezése a megadott szavakkal (50-80 szóban)

10

Közvetítés

 • kb. 150 szavas idegen nyelvi szöveg fordítása magyarra, szótárral

10

Szóbeli 20 pont

Kötetlen beszélgetés

 • rövid szakmai beszélgetés, bemutatkozás

8

3-4 perc

Szakmai téma bemutatása

 • 1 szabadon választott szakmai téma bemutatása (technikai segédlettel, ppp előadás)

12

5-6 perc

összesen

55 pont

100 perc

Eredményes vizsga

33 ponttól (60%)

 

Jelentkezési lap

 

Érdeklődni lehet:

Veresné Valentinyi Klára (angol): veresne.valentinyi.klara@uni.mate.hu 

Vizsnyiczai Zita (francia): Vizsnyiczai.Zita@uni-mate.hu 

Boda Helga (német): Boda.Helga@uni-mate.hu​​​​​​​ ​​​​​​​